Městská část Praha 17

73. jednání Rady městské části

ze dne 05.06.2013

Usnesení

Us RMČ 000160/2013

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace veřejné zakázky - výstavba kamerových stanovišť MKS - Praha 17

Rada městské části

1. projednala
výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace veřejné zakázky - výstavba kamerových stanovišť MKS - Praha 17
2. schvaluje

znění výzvy dle bodu 1 a její vypsání

3. ukládá
  1. Starostce Bc. Jitce Synkové podpis předmětné výzvy
  2. KTA zabezpečit příslušné úkony spojené s vyhlášením výzvy a objednat technologický dozor k zabezpečení funkční zkoušky
  1. , Kancelář starosty
  2. , Kancelář tajemníka

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF