Městská část Praha 17

46. jednání Rady městské části

ze dne 11.05.2020

Usnesení

Us RMČ 000158/2020

Stanovisko k odpuštění či snižování nájemného za nájem bytů ve svěřené správě městské části Praha 17

Rada městské části

1. se seznámila

s přijetím zákona č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v domě s byty,

2. rozhodla

že Městská část Praha 17 nepřistoupí k odpouštění či snižování základního nájemného bez služeb nájemcům,  za nájem bytu ve svěřené správě městské části Praha 17, kterým řádnou úhradu nájemného znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo omezení plynoucí z mimořádného opatření při epidemii , ale že  v těchto případech bude postupovat dle zákona č. 209/2020 Sb., ze dne 22. 4. 2020, který nabyl účinnosti dnem 27. 4. 2020,

3. ukládá

OSOM postupovat  a vyřizovat žádosti o odpuštění či snížení  základního nájemného bez služeb za nájem bytu ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF