Městská část Praha 17

73. jednání Rady městské části

ze dne 05.06.2013

Usnesení

Us RMČ 000157/2013

Připomínkování Návrhu nařízení, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů

Rada městské části

1. bere na vědomí
Návrh nařízení, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů
2. souhlasí
se zněním nařízení, uvedeném v bodě 1. tohoto usnesení ve znění obsaženém v důvodové zprávě
3. ukládá
KTA zabezpečit příslušné úkony

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF