Městská část Praha 17

46. jednání Rady městské části

ze dne 11.05.2020

Usnesení

Us RMČ 000155/2020

Žádost firmy Zdravá Sedmnáctka s.r.o, se sídlem Žalanského 291/12b, Řepy, 16300 Praha 6, IČ: 08082316 o prominutí dluhu na nájemném za období duben 2020.

Rada městské části

1. projednala

žádost společnosti Zdravá Sedmnáctka, s.r.o., se sídlem Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy, IČ: 08082316  (nájemce Sportovního centra Řepy, Na Chobotě 1420/ 16,18, Praha 6 - Řepy) o prominutí dluhu na nájemném  za období duben 2020 v celkové výši 230.509,03 Kč.

2. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit

prominutí dluhu na nájemném společnosti Zdravá Sedmnáctka, s.r.o., se sídlem Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy, IČ: 08082316, jako nájemci Sportovního centra Řepy, Na Chobotě 1420/16,18, Praha 6 - Řepy,  za období duben 2020 v celkové částce 230.509,03 Kč z důvodu nemožnosti užívání předmětu nájmu nájemcem v tomto období. 

3. ukládá

místostarostovi, Ing. arch. Michalu Štěpařovi, předložit prostřednictvím OSOM žádost o prominutí dluhu na nájemném  společnosti Zdravá Sedmnáctka, s.r.o., se sídlem Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy, IČ: 08082316, jako nájemci Sportovního centra Řepy, Na Chobotě 1420/16,18, Praha 6 - Řepy, k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF