Městská část Praha 17

72. jednání Rady městské části

ze dne 22.05.2013

Usnesení

Us RMČ 000155/2013

Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených městskou částí za rok 2012

Rada městské části

1. schvaluje
dle přiložených podkladů účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených městskou částí za rok 2012
  1. Ing. Milena Michlová, Vedoucí odboru ekonomického

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF