Městská část Praha 17

46. jednání Rady městské části

ze dne 11.05.2020

Usnesení

Us RMČ 000154/2020

Žádost EUROPLAKAT spol. s r.o. o dočasnou změnu výše nájemného za pronájem pozemků parc. č. 1496/6, 1482/5, 1480/3 ve svěřené správě městské části Praha 17.

Rada městské části

1. se seznámila

se žádostí společnosti EUROPLAKAT spol. s r.o. se sídlem Rohanské nábřeží 678/25 B, 186 00 Praha 8, IČ 40614832, o dočasnou změnu výše nájemného za pronájem pozemků parc. č. 1496/6, 1482/5, 1480/3 ve svěřené správě městské části Praha 17 z důvodu podstatného omezení obchodních a dalších aktivit v souvislosti s výskytem pandemie COVID-19 a vládou vyhlášeným nouzovým stavem,

2. nesouhlasí

s dočasnou změnou výše nájemného za pronájem pozemků parc. č. 1496/6, 1482/5, 1480/3 v k. ú. Řepy za účelem umístění a provozování reklamních nosičů při ulici Plzeňská společností EUROPLAKAT, spol. s r.o. se sídlem Rohanské nábřeží 678/25 B, 186 00 Praha 8, IČ 40614832, s odkazem na usnesení RMČ č. 000138/2020 ze dne 29. 4. 2020 a nesplnění podmínek pro odpuštění nájmu, neboť omezení plynoucí z mimořádných opatření při epidemii neznemožňovala nájemci vykonávat v rozhodném období podnikatelskou činnost na pronajatých pozemcích,

3. ukládá

vedoucímu Odboru správy obecního majetku postupovat dle usnesení RMČ Praha 17.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF