Městská část Praha 17

72. jednání Rady městské části

ze dne 22.05.2013

Usnesení

Us RMČ 000154/2013

Informace o vyhlášení ředitelského volna na ZŠ J. Wericha a ZUŠ Blatiny

Rada městské části

1. bere na vědomí
vyhlášení ředitelského volna ředitelkou ZŠ J. Wericha a ředitelkou ZUŠ Blatiny
2. ukládá

příslušným ředitelkám škol s touto skutečností seznámit rodiče v dostatečném předstihu.

V případě zájmu ukládá ředitelce ZŠ J. Wericha zajistit  provoz družiny. 

  1. , Odbor školství a kultury
    zajistit předání výsledku jednání RMČ Prahy 17 ředitelce ZŠ J. Wericha a ředitelce ZUŠ Blatiny

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF