Městská část Praha 17

72. jednání Rady městské části

ze dne 22.05.2013

Usnesení

Us RMČ 000151/2013

Předložení výsledku výběrového řízení pro poskytování právních služeb Městské části Praha 17 a navazujícího návrhu smlouvy o poskytování právní pomoci vybraným advokátem

Rada městské části

1. projednala

výsledek výběrového řízení na poskytování právních služeb Městské části Praha 17, jakož i přiložený návrh smlouvy o poskytování právních služeb mezi vybraným advokátem a Městskou částí Praha 17 

2. schvaluje
výsledek výběrového řízení na poskytování právních služeb Městské části Praha 17 , jakož i přiložený návrh smlouvy o poskytování právních služeb mezi vybraným advokátem a Městskou částí Praha 17 
3. zmocňuje
starostku Městské části Praha 17 k podpisu přiložené smlouvy o poskytování právní pomoci mezi Městskou částí Praha 17 a advokátem JUDr. Karlem Polákem, se sídlem Praha 8, Sokolovská 87/95, vybraným ve výběrovém řízení na poskytování právních služeb Městské části Praha 17 
  1. Bc. Jaroslav Červený, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF