Městská část Praha 17

46. jednání Rady městské části

ze dne 11.05.2020

Usnesení

Us RMČ 000146/2020

Informace o výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 17 pro školní rok 2020/2021

Rada městské části

1. se seznámila

s mechanismem stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách MČ Praha 17

2. bere na vědomí

výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 17, která byla ředitelkami stanovena pro školní rok 2020/2021 v MŠ Laudova se speciálními třídami na 900,- Kč, v MŠ Bendova na částku 700,- Kč, v MŠ Socháňova na částku 770,- Kč a MŠ Pastelka na částku 850,- Kč.

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF