Městská část Praha 17

13. jednání Rady městské části

ze dne 24.04.2019

Usnesení

Us RMČ 000145/2019

Navýšení příspěvku základním školám v programu MČ Praha 17 pro podporu jazykového vzdělávání My ve světě - svět u nás

Rada městské části

1. se seznámila

s důvodovou zprávou k žádostem základních škol v programu MČ Praha 17 pro podporu jazykového vzdělávání My ve světě - svět u nás,

3. schvaluje

navýšení příspěvku školám v rámci podpory jazykového vzdělávání My ve světě - svět u nás takto:

- ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha 6 - Řepy, Socháňova 19/1139     560 000 Kč

- ZŠ Jana Wericha, Praha 6 - Řepy, Španielova 19/1111                        82 750 Kč

Zodpovídá:  Mgr. Naděžda Zemanová, Vedoucí odboru školství a kultury
  zajistí předání informace o navýšení rozpočtu pro program My ve světě - svět u nás ředitelkám základních škol
Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického
  na vědomí

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF