Městská část Praha 17

46. jednání Rady městské části

ze dne 11.05.2020

Usnesení

Us RMČ 000144/2020

Návrh na úpravu Zásad pro poskytování dotací v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2020

Rada městské části

1. projednala

návrh na úpravu Zásad pro poskytování dotací v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2020.

2. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit

upravené Zásady pro poskytování dotací v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2020.

3. ukládá

PhDr. Jitce Synkové, starostce městské části, předložit návrh upravených Zásad pro poskytování dotací pro rok 2020 k projednání a následnému schválení na zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 17 dne 20. 5. 2020.

Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF