Městská část Praha 17

46. jednání Rady městské části

ze dne 11.05.2020

Usnesení

Us RMČ 000142/2020

Změny rozpočtu k 31. 5. 2020

Rada městské části

1. schvaluje

rozpočtová opatření č. 30 - 31

2. ukládá

PhDr. J. Synkové - starostce městské části

předložit Změny rozpočtu k 31. 5. 2020 k informaci na nejbližším zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17.

 

Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF