Městská část Praha 17

72. jednání Rady městské části

ze dne 22.05.2013

Usnesení

Us RMČ 000140/2013

Zateplení objektu a zřízení ordinací v 1.NP. Socháňova 1221, Praha 6 - Řepy

Rada městské části

1. projednala

přijetí nabídky veřejné zakázky na stavební práce "Zateplení objektu a zřízení ordinací v  1.NP. Socháňova 1221, Praha - Řepy" zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 12 odst. 2 a § 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

 

2. souhlasí

s přijetím nabídky uchazeče:
Domistav CZ a.s., Foerstrova 897, Hradec Králové, IČ: 274 81 107

Nabídková cena bez DPH 4 482 994,02 Kč, s DPH 5 424 422,76 Kč
Doba provádění 49 dnů, záruční lhůta 72 měsíců

Financování z rozpočtu MČ Praha 17

3. ukládá

OÚRI zajistit potřebné, starostce podpis rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy schválené kompetentními osobami

  1. Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic
  2. Ing. Václava Šindelářová, Vedoucí kanceláře starostky
  3. Ing. Milena Michlová, Vedoucí odboru ekonomického
    seznámit s usnesením

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF