Městská část Praha 17

72. jednání Rady městské části

ze dne 22.05.2013

Usnesení

Us RMČ 000139/2013

Dodávka nových šatních skříněk v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111/19, Praha 6 - Řepy - přijetí nabídky veřejné zakázky

Rada městské části

1. projednala

přijetí nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na dodávku nových šatních skříněk včetně provedení nové nášlapné vrstvy podlahy a vymalování prostoru šaten, zadané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve zjednodušeném podlimitním řízení - uchazeče ALFA 3 spol. s r.o. se sídlem K Blahobytu 1525, 530 02 Pardubice (IČO 42228123).

Nabídková cena bez DPH 1 986 705, 20 Kč, vč. DPH 2 403 913, 29 Kč, doba provádění 22 dní, záruční lhůta 72 dní.

Financování akce z rozpočtu MČ Praha 17. 

2. souhlasí

s přijetím nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na dodávku nových šatních skříněk včetně provedení nové nášlapné vrstvy podlahy a vymalování prostoru šaten, zadané podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve zjednodušeném podlimitním řízení:

uchazeče ALFA 3 spol. s r.o., K Blahobytu 1525, 530 02 Pardubice (IČO 42228123)

Nabídková cena bez DPH 1 986 705, 20 Kč, vč. DPH 2 403 913, 29 Kč, doba provádění 22 dní, záruční lhůta 72 měsíců.

Financování akce z rozpočtu MČ Praha 17.   

   

3. ukládá
OÚRI zajistit potřebné, starostce podpis rozhodnutí o přijetí nejvhodnější nabídky a smlouvy o dílo (po schválení kompetentními osobami).
  1. Ing. Václava Šindelářová, Vedoucí kanceláře starostky
  2. Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic
  3. Ing. Milena Michlová, Vedoucí odboru ekonomického
    seznámit s usnesením

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF