Městská část Praha 17

72. jednání Rady městské části

ze dne 22.05.2013

Usnesení

Us RMČ 000135/2013

Změny rozpočtu k 31. 5. 2013

Rada městské části

1. schvaluje
rozpočtová opatření č. 10-27
2. ukládá

Mgr. B. Černovskému-zástupci starostky městské části

předložit Změny rozpočtu k 31. 5. 2013 ke schválení a k informaci na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 26. 6. 2013

  1. Ing. Václava Šindelářová, Vedoucí kanceláře starostky

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF