Městská část Praha 17

45. jednání Rady městské části

ze dne 29.04.2020

Usnesení

Us RMČ 000134/2020

Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru č. 103 - provozovna masérských a rekondičních služeb v přízemí domu čp. 1136, Jiránkova, Praha 6 - Řepy

Rada městské části

1. se seznámila

s ukončením výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru č. 103, kolaudovaného jako provozovna masérských a rekondičních služeb,  v přízemí domu čp. 1136, Jiránkova ul., Praha 6 - Řepy za smluvní nájemné v  minimální výši 1.231,75 Kč/1m2/rok (bez služeb). Výběrové řízení bylo zveřejněno od 16. 3. 2020 do 16. 4. 2020 do 15. hodin. Došla 1 nabídka. Obálka byla otevřena a byl sepsán protokol,

2. schvaluje

uzavření nájemní smlouvy k prostoru č. 103, kolaudovaného jako provozovna masérských a rekondičních služeb v přízemí domu čp.1136 v ulici Jiránkova, Praha 6 – Řepy se zájemcem č. 1 za nabízené  nájemné ve výši    1469,40 Kč/m2/rok/bez služeb, za účelem užívání rekondiční služby a individuální odborné poradenství ,

3. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF