Městská část Praha 17

72. jednání Rady městské části

ze dne 22.05.2013

Usnesení

Us RMČ 000131/2013

Připomínkování Doplnění návrhu na změnu Nařízení hl. m. Prahy č. 20/2006 Sb. hl. m. Prahy, o maximálních cenách osobní taxislužby

Rada městské části

1. bere na vědomí
doplnění návrhu na změnu Nařízení hl. m. Prahy č. 20/2006 Sb. hl. m. Prahy, o maximálních cenách osobní taxislužby
2. souhlasí
se zněním nařízení, uvedeném, v bodě 1. tohoto usnesení ve znění obsaženém v důvodové zprávě
3. ukládá
KTA zabezpečit příslušné úkony

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF