Městská část Praha 17

45. jednání Rady městské části

ze dne 29.04.2020

Usnesení

Us RMČ 000130/2020

,,Dům s pečovatelskou službou a dostupným bydlením v Praze Řepích - Administrace veřejné zakázky na zhotovitele stavby"

Rada městské části

1. projednala

vypsání výzvy k podání nabídky dle  § 6, § 27 písm. a) a  § 31 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby ,,Dům s pečovatelskou službou a dostupným bydlením v Praze Řepích - Administrace veřejné zakázky na zhotovitele stavby"

2. souhlasí

s vypsáním výzvy k podání nabídky dle § 6, § 27 písm. a) a § 31 zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek, na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby ,,Dům s pečovatelskou službou a dostupným bydlením v Praze Řepích - Administrace veřejné zakázky na zhotovitele stavby"

3. zmocňuje

starostku MČ k podpisu výzvy k podání nabídek

4. ukládá

OÚRI zajistit potřebné.

Zodpovídá:  Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic
Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF