Městská část Praha 17

71. jednání Rady městské části

ze dne 06.05.2013

Usnesení

Us RMČ 000130/2013

Zrušení výpovědi prostředků z vkladového účtu s výpovědní lhůtou v J&T bance, a. s. podanou dne 19. 2. 2013 / Obnova prostředků na vkladovém účtu s výpovědní lhůtou v J&T bance, a. s. včetně podání výpovědi za další tři měsíce

Rada městské části

1. schvaluje
zrušení výpovědi prostředků z vkladového účtu s výpovědní lhůtou v J&T bance, a. s. podanou dne 19. 2. 2013
  1. Ing. Milena Michlová, Vedoucí odboru ekonomického
2. schvaluje

obnovu prostředků na vkladovém účtu s výpovědní lhůtou v J&T bance, a. s. včetně podání bezprostřední výpovědi tak, aby délka vkladu činila tři měsíce

  1. Ing. Milena Michlová, Vedoucí odboru ekonomického

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 2, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF