Městská část Praha 17

45. jednání Rady městské části

ze dne 29.04.2020

Usnesení

Us RMČ 000129/2020

,,Rekonstrukce šatny a tříd v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Laudova 1024/10, Praha 6 - Řepy"

Rada městské části

1. projednala

vypsání zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle § 26, zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakazek ,, Rekonstrukce šatny a tříd  v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Laudova 1024/10, Praha 6 - Řepy"

2. rozhodla

o vypsání zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle § 26, zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ,, Rekonstrukce šatny a v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Laudova 1024/10, Praha 6 - Řepy"

3. zmocňuje

starostku MČ k podpisu výzvy  k podání nabídek a jmenování komise pro otevírání a hodnocení nabídek 

4. ukládá

OÚRI  zajistí potřebné

Zodpovídá:  Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic
Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického
  seznámit s usnesením

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF