Městská část Praha 17

71. jednání Rady městské části

ze dne 06.05.2013

Usnesení

Us RMČ 000129/2013

Náhradní byt

Rada městské části

1. se seznámila
s žádostí nájemce bytu č. 43 o vel. 2+k.k. v 7. patře domu čp. 1119 pana Tomáše Doležala o odstranění dlouhodobého závadného stavu - zatékání do předmětného bytu v domě čp. 1119 Bazovského ulice, Praha 6 - Řepy
2. schvaluje
přidělení a pronájem volného bytu č. 6 o vel. 2+k.k. v 1. patře domu čp. 1120, Bazovského ul., Praha 6 - Řepy manželům Kateřině a Tomáši Doležalovým, bytem Bazovského 1119, Praha 6 - Řepy, jako náhradního, za stávající byt č. 43 o vel. 2+k.k. v 7. patře domu čp. 1119. Důvodem je dlouhodobá opakující se závada v bytě - zatékání. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s nájemným ve výši za stávající byt. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je skončení nájmu bytu č. 43 v domě čp. 1119, Bazovského ulice, Praha 6 - Řepy
3. ukládá
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení
  1. Bc. Jaroslav Červený, Vedoucí odboru správy obecního majetku
    postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF