Městská část Praha 17

45. jednání Rady městské části

ze dne 29.04.2020

Usnesení

Us RMČ 000128/2020

Smlouva o uložení inženýrských sítí T-Mobile Czech Republic a.s.

Rada městské části

1. projednala

uzavření smlouvy o uložení inženýrských sítí v objektech Žufanova 1093 - 1095, Žufanova 1098 - 1099, Žufanova 1112 - 1114, Bazovského 1118 - 1120 a Vondroušova 1193 - 1194, Praha - Řepy,

2. schvaluje

uzavření smluv o uložení inženýrských sítí v objektech Žufanova 1093 - 1095, Žufanova 1098 - 1099, Žufanova 1112 - 1114, Bazovského 1118 - 1120 a Vondroušova 1193 - 1194, Praha - Řepy a jako protihodnotu poskytnutí služby veřejného internetu,

3. zmocňuje

starostku městské části Praha 17, PhDr. Jitku Synkovou, k podpisu smluv,

4. ukládá

KTA postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Tajemník úřadu Termín: 30.06.2020

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF