Městská část Praha 17

71. jednání Rady městské části

ze dne 06.05.2013

Usnesení

Us RMČ 000127/2013

Nákup spořících státních dluhopisů

Rada městské části

1. schvaluje

dočasné volné finanční prostředky ve výši 110 mil. Kč uložit do jarní emise 2013 spořících státních dluhopisů typu:

diskontovaný - v hodnotě 50 mil. Kč se splatností 1,5 roku, průměrná roční výnosnost (p.a.) před zdaněním za období 12. 6. 2013 - 12. 12. 2014 je 1,70 %

prémiový - v hodnotě 60 mil. Kč se splatností 3 roky, průměrná roční výnosnost (p.a.) před zdaněním za období 12. 6. 2013 - 12. 6. 2016 je 2,46 %

2. ukládá

Mgr. B. Černovskému - zástupci starostky městské části

předložit ke schválení nákup spořících státních dluhopisů v celkové hodnotě 110 mil. Kč na zasedání Zastupitelstva městské části dne 15. 5. 2013

  1. Ing. Václava Šindelářová, Vedoucí kanceláře starostky

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF