Městská část Praha 17

71. jednání Rady městské části

ze dne 06.05.2013

Usnesení

Us RMČ 000125/2013

Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: "Dodání a instalace venkovního sportovního vybavení" v oblasti lesoparku v MČ Praha 17

Rada městské části

1. bere na vědomí
důvodovou zprávu k návrhu vyhlášení výběrového řízení na realizaci zakázky malého rozsahu  "Dodání a instalace venkovního sportovního vybavení" v oblasti lesoparku v MČ Praha 17.
2. souhlasí
s vypsáním výběrového řízení na realizaci zakázky malého rozsahu "Dodávka a instalace sportovního vybavení" a se složením výběrové komise: p. Marek, zastupující Mgr. Bořek Černovský, RNDr. Milan Svítek, Bc. Eva Soukupová.
3. ukládá
OŽPD zajistit potřebné
  1. , Odbor životního prostředí a dopravy
  2. , Ekonomický odbor
    seznámení s usnesením

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF