Městská část Praha 17

71. jednání Rady městské části

ze dne 06.05.2013

Usnesení

Us RMČ 000124/2013

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Dodávka a instalace 32 ks venkovních laviček v Řepích, II. etapa".

Rada městské části

1. bere na vědomí
důvodovou zprávu k návrhu vyhlášení výběrového řízení na realizaci zakázky malého rozsahu na "Dodávku a instalaci 32 ks venkovních laviček v Řepích, II. etapa".
2. souhlasí

s vypsáním výběrového řízení na realizaci zakázky malého rozsahu "Dodávka a instalace 32 ks venkovních laviček v Řepích, II. etapa" a se složením výběrové komise: p. Marek, zastupující Ing. Marie Vaicová, RNDr. Milan Svítek, Bc. Eva Soukupová.

3. ukládá
OŽPD zajistit potřebné
  1. , Odbor životního prostředí a dopravy
  2. , Ekonomický odbor
    seznámení s usnesením

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF