Městská část Praha 17

44. jednání Rady městské části

ze dne 08.04.2020

Usnesení

Us RMČ 000121/2020

Servisní smlouva kamerového systému, smlouva o zpracování osobních údajů a smlouva o preventivní údržbě a servisu parkovacího zařízení GPP pro parkoviště v ul. Mrkvičkova v k. ú. Řepy

Rada městské části

1. projednala

a) návrh servisní smlouvy kamerového systému a smlouvy o zpracování osobních údajů, zajišťující údržbu, servis a pravidelné prohlídky kamerového systému na parkovišti v ul. Mrkvičkova v k. ú. Řepy, které budou provedeny na vyžádání pověřenými pracovníky za městskou část Praha 17 nebo podle dohodnutého harmonogramu pravidelných prohlídek,

b) návrh smlouvy o preventivní údržbě a servisu parkovacího zařízení GPP na parkovišti v ul. Mrkvičkova v k. ú. Řepy,

2. schvaluje

a) servisní smlouvu kamerového systému a smlouvu o zpracování osobních údajů, zajišťující údržbu, servis a pravidelné prohlídky kamerového systému na parkovišti v ul. Mrkvičkova v k. ú. Řepy, které budou provedeny na vyžádání pověřenými pracovníky za městskou část Praha 17 nebo podle dohodnutého harmonogramu pravidelných prohlídek,

b) smlouvu o preventivní údržbě a servisu parkovacího zařízení GPP na parkovišti v ul. Mrkvičkova v k. ú. Řepy,

3. zmocňuje

PhDr. Jitku Synkovou, starostku městské části Praha 17, k podpisu smluv,

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF