Městská část Praha 17

11. jednání Rady městské části

ze dne 27.03.2019

Usnesení

Us RMČ 000117/2019

Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 31 o vel. 1+k.k. s přísl., v 6. podlaží domu čp. 1051, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy

Rada městské části

1. se seznámila

s ukončením I. kola výběrového řízení na pronájem obecního bytu č. 31 o vel. 1+k.k. s přísl., v 6. podlaží domu čp. 1051, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy za minimální nájemné 112,-Kč/m2/měsíc bez služeb. Výběrové řízení bylo zveřejněno od 18. 2. 2019 do 19. 3. 2019 do 15.00 hodin. Došly 2 nabídky,

2. schvaluje

- pořadí zájemců: 2,1

- uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 31 o vel. 1+k.k. s přísl., v 6. podlaží domu čp. 1051, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy se zájemcem č. 2 za nabízené nájemné ve výši 202,- Kč/m2/měsíc bez služeb,

3. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Vladimír Mareš, Vedoucí oddělení bytových a nebytových prostor, pozemků a prodeje majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF