Městská část Praha 17

71. jednání Rady městské části

ze dne 06.05.2013

Usnesení

Us RMČ 000100/2013

Žádost CSZS o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku

Rada městské části

1. se seznámila
se žádostí CSZS o udělení souhlasu s vyřazením nepoužitelného majetku
2. schvaluje
vyřazení nepoužitelného majetku dle seznamu předloženého CSZS
3. ukládá
OSV informovat CSZS o závěru jednání RMČ

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF