Městská část Praha 17

8. jednání Rady městské části

ze dne 13.02.2019

Usnesení

Us RMČ 000037/2019

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

Rada městské části

1. se seznámila

s místem, termínem a dobou zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

2. souhlasí

s termínem zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020:

přihlášku a evidenční list je možné od 23. dubna 2019 vyzvednout na ředitelství mateřských škol nebo stáhnout z webových stránek škol

zápis proběhne dne 9. května 2019 od 9 do 12 hod. a od 14 do 17 hod.

na těchto místech:     

  •   MŠ Bendova, Praha 6 - Řepy, Bendova 1/1123
  •   MŠ Laudova se spec. třídami, Praha 6 - Řepy, Laudova 3/1030
  •   MŠ Socháňova, Praha 6 - Řepy, Socháňova 23/1176
  •   MŠ Pastelka, Praha 6 - Řepy, Španielova 27/1316
3. ukládá

ředitelkám mateřských škol a OŠK zveřejnit způsobem v místě obvyklým místo, termín a dobu zápisu  k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

Zodpovídá:  Mgr. Naděžda Zemanová, Vedoucí odboru školství a kultury
  předání informace o rozhodnutí ředitelkám mateřských škol a zajištění zveřejnění na webových stránkách a v časopise MČ Praha 17

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF