Městská část Praha 17

8. jednání Rady městské části

ze dne 13.02.2019

Usnesení

Us RMČ 000032/2019

Změny rozpočtu k 28. 2. 2019

Rada městské části

1. schvaluje

rozpočtová opatření č. 1-3

2. ukládá

Mgr. J. Synkové - starostce městské části

předložit Změny rozpočtu k 28. 2. 2019 k informaci na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17.

Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF