Městská část Praha 17

6. jednání Rady městské části

ze dne 14.01.2019

Usnesení

Us RMČ 000026/2019

Program zasedání ZMČ 4 dne 23. 1. 2019

Rada městské části

1. se seznámila

s návrhem programu 4. zasedání ZMČ Praha 17 dne 23. 1. 2019,

2. schvaluje

navržený program 4. zasedání ZMČ Praha 17 dne 23. 1. 2019,

3. ukládá

KS postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Radka Khollová, Vedoucí kanceláře starostky

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF