Městská část Praha 17

6. jednání Rady městské části

ze dne 14.01.2019

Usnesení

Us RMČ 000013/2019

Návrh na uzavření smlouvy o opatřeních na ochranu vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu

Rada městské části

1. bere na vědomí

důvodovou zprávu k návrhu uzavření smlouvy o opatřeních na ochranu vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu

2. souhlasí

s uzavřením smlouvy s Pražské vodovody a kanalizace, a.s., se sídlem Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO:25656635

3. zmocňuje

starostku Mgr. J. Synkovou k podpisu smlouvy dle bodu 2 tohoto usnesení ve znění schváleném kompetentními osobami

Zodpovídá:  Mgr. David Zlatý, Vedoucí odboru životního prostředí a dopravy
  realizace usnesení
Zodpovídá:  Radka Khollová, Vedoucí kanceláře starostky

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF