Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 96.3
ze dne 25.08.2010

ke zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Poradenská činnost k vypracování projektů z fondů EU a jejich administrace včetně kompletního zpracování jednotlivých výzev“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
zrušení vyhlášeného výběrového řízení, jak je uvedeno ve výzvě v bodě 13 d)

II. SOUHLASÍ
se zrušením výběrového řízení

III. UKLÁDÁ
kanceláři starostky informovat uchazeče

Tisk Export článku do PDF