Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 14.35
ze dne 27.04.2011

ke zrušení veřejné zakázky malého rozsahu „Projekt rekonstrukce topného systému ZŠ genpor. Františka Peřiny Socháňova 19/1139, Praha - Řepy“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh na zrušení a nové vypsání veřejné zakázky malého rozsahu zadané dle §12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na „Projekt rekonstrukce topného systému ZŠ genpor. Františka Peřiny Socháňova 19/1139, Praha - Řepy“

II. SOUHLASÍ
se zrušením veřejné zakázky „Projekt rekonstrukce topného systému ZŠ genpor. Františka Peřiny Socháňova 19/1139, Praha  - Řepy“

III. SOUHLASÍ
s vypsáním veřejné zakázky „Projekt rekonstrukce topného systému ZŠ genpor. Františka Peřiny Socháňova 19/1139, Praha  - Řepy“

IV. UKLÁDÁ
odboru školství a kultury zajistit vše potřebné, starostce podpis výzvy

Tisk Export článku do PDF