Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 37.25
ze dne 14.03.2012

ke zrušení usnesení RMČ č. 32.29 ze dne 18. 1. 2012

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh OSOM na zrušení usnesení RMČ č. 32.29 ze dne 18. 1. 2012.

II. RUŠÍ
usnesení RMČ č. 32.29 ze dne 18. 1. 2012.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení

Tisk Export článku do PDF