Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 99.33
ze dne 06.10.2010

ke zrušení komisí Rady MČ Praha 17 ke dni voleb (tj. 15. 10. 2010), včetně redakční rady

Rada MČ

I. RUŠÍ
ke dni voleb (tj. 15. 10. 2010) tyto komise:
-    Dopravní a bezpečnostní komise
-    Komise pro životní prostředí a rozvoj
-    Komise pro Břevnovskou radiálu a koncepci návazné dopravy
-    Komise kultury a vzdělávání
-    Komise pro sportovní centrum Na Chobotě
-    Majetková komise
-    Sociální a zdravotní komise

II. RUŠÍ
ke dni voleb (tj. 15. 10. 2010) redakční radu.

Tisk Export článku do PDF