Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 10.3
ze dne 02.03.2011

ke zprávě o plnění rozpočtu PO za rok 2010

Rada MČ

I. SE SEZNÁMILA
s plněním rozpočtu příspěvkových organizací MČ Praha 17

Tisk Export článku do PDF