Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 76.6
ze dne 11.11.2009

ke Zprávě o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. - III. čtvrtletí 2009

Rada MČ

I. SCHVALUJE
Zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. - III. čtvrtletí 2009

II. UKLÁDÁ
Mgr. B. Černovskému-zástupci starostky městské části předložit Zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. - III. čtvrtletí 2009 k informaci na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 16. 12. 2009

Tisk Export článku do PDF