Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 72.1
ze dne 14.09.2009

ke Zprávě o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2009

Rada MČ

I. SCHVALUJE
Zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2009

II. UKLÁDÁ
Bc. B. Černovskému - zástupci starostky městské části předložit Zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2009 k informaci na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 23. 9. 2009

Tisk Export článku do PDF