Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 9.4
ze dne 14.02.2011

ke Zprávě o čerpání příspěvku z rozpočtu městské části Praha 17 Společenstvím vlastníků pro dům Galandova 1235 - 1238 na úhradu části nákladů spojených se zateplením domu a výměnou oken

Rada MČ

I. SOUHLASÍ
s předloženou zprávou Společenství vlastníků pro dům Galandova 1235 - 1238 se sídlem Galandova 1237/11, Praha 6 o čerpání příspěvku na úhradu části nákladů spojených se zateplením domu a výměnou oken, která byla poskytnuta z rozpočtu městské části v roce 2010 v souladu se Zásadami pro poskytování dotace z rozpočtu městské části Praha 17 na úhradu nákladů spojených se zateplením fasády a výměnou oken.

Tisk Export článku do PDF