Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 77.6
ze dne 25.11.2009

ke zpoplatnění jízdy po pražském městském okruhu

Rada MČ

I. PROJEDNALA
předložený materiál ohledně zpoplatnění jízdy po pražském městském okruhu.

II. NESOUHLASÍ
se zpoplatněním jízd po pražském městském okruhu

III. UKLÁDÁ
KS informovat o stanovisku Rady MHMP, Ministerstvo dopravy

Tisk Export článku do PDF