Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 11.52
ze dne 17.03.2011

ke zpevněné ploše ze zámkové dlažby u Sokolovny

Rada MČ

I. PROJEDNALA
vypsání výzvy dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Zpevněná plocha ze zámkové dlažby u Sokolovny“

II. SOUHLASÍ
s vypsáním výzvy, s financováním z fondu obnovy úpravou rozpočtu

III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, starostce se ukládá podpis výzvy

Tisk Export článku do PDF