Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 79.21
ze dne 06.01.2010

ke zmocnění p. Ing. Tomáše Krafta, vedoucího OSOM, k podpisu – Souhlasné prohlášení vlastníků nemovitosti k opatření A- úspory energie na vytápění z programu „ Zelená úsporám“ za MČ Praha 17 pro SVJ Vondroušova 1161 - 1166

Rada MČ

I. PROJEDNALA
zmocnění p. Ing. Tomáše Krafta, vedoucího OSOM  k podpisu – Souhlasné prohlášení vlastníků nemovitosti k opatření A - úspory energie na vytápění z programu „ Zelená úsporám“ za MČ Praha 17 pro SVJ Vondroušova 1161 - 1166 . 

II. SCHVALUJE
zmocnění p. Ing. Tomáše Krafta, vedoucího OSOM, k podpisu – Souhlasné prohlášení vlastníků nemovitosti k opatření A- úspory energie na vytápění z programu „ Zelená úsporám“ za MČ Praha 17 pro SVJ Vondroušova 1161 - 1166   

III. UKLÁDÁ
vedoucí OSOM  postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF