Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 94.24
ze dne 27.07.2010

ke zmocnění Ing. Tomáše Krafta, vedoucího odboru správy majetku k zastupování vlastníka při redislokaci sklepů a sklepních kójí v Makovského čp. 1222 - 1227 a 1140 - 1145

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh zmocnění

II. SCHVALUJE
zmocnění Ing. Tomáše Krafta, vedoucího odboru správy majetku k zastupování vlastníka při redislokaci sklepů a sklepních kójí v Makovského ulici a to pouze za jiné sklepní kóje, případně volné komory či sklady domovníka

III. UKLÁDÁ
jednatelce Optimisu pí. H. Holečkové promítnout tyto skutečnosti do nájemní smlouvy a dokumentace bytu

IV. ZMOCŇUJE
starostku MČ Praha 17 k podpisu zmocnění

Tisk Export článku do PDF