Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 77.7
ze dne 25.11.2009

ke změně ve složení inventarizační komise

Rada MČ

I. SCHVALUJE
změnu ve složení dílčí inventarizační komise č. 4 — (Budovy, stavby), kde dochází k nahrazení Ing. Kateřiny Přibylové panem Františkem Břízou.

Tisk Export článku do PDF