Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.43
ze dne 24.10.2011

ke změně plánu oprav z důvodu zatékání do objektu Nevanova 1051, 1052

Rada MČ

I. PROJEDNALA
změnu schváleného plánu oprav pro letošní rok, týkající se objektu Nevanova ČP 1051, 1052
     
II. SCHVALUJE
změnu schváleného plánu oprav pro letošní rok, spočívající v provedení přetmelení okenních a parapetních spár objektu Nevanova ČP 1051, 1052 a odkladu naplánovaného nátěru fasád tohoto objektu na příští rok

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM zajistit splnění usnesení a zajištění výběrového řízení

Tisk Export článku do PDF