Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 85.3
ze dne 22.03.2010

ke změnám rozpočtu k 31. 3. 2010 - DODATEK

Rada MČ

I. SCHVALUJE
rozpočtová opatření č. 12-19

II. UKLÁDÁ
Mgr. B. Černovskému-zástupci starostky městské části předložit Změny rozpočtu k 31. 3. 2010 - DODATEK ke schválení a k informaci na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 31. 3. 2010

Tisk Export článku do PDF