Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 72.3
ze dne 14.09.2009

ke změnám rozpočtu k 30. 9. 2009

Rada MČ

I. SCHVALUJE
rozpočtová opatření č. 89-104

II. SCHVALUJE
úpravu limitu prostředků na platy a na ostatní platby u příspěvkové organizace Kulturní středisko Průhon

III. UKLÁDÁ
Bc. B. Černovskému-zástupci starostky městské části předložit Změny rozpočtu k 30. 9. 2009 ke schválení na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 23. 9. 2009

Tisk Export článku do PDF