Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 90.2
ze dne 14.06.2010

ke změnám rozpočtu k 30. 6. 2010

Rada MČ

I. SCHVALUJE
rozpočtová opatření č. 54 - 63

II. UKLÁDÁ
Mgr. B. Černovskému - zástupci starostky městské části předložit Změny rozpočtu k 30. 6. 2010 ke schválení a k informaci na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 23. 6. 2010

Tisk Export článku do PDF