Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 87.2
ze dne 28.04.2010

ke změnám rozpočtu k 30. 4. 2010 – DODATEK

Rada MČ

I. SCHVALUJE
rozpočtová opatření č. 25 - 35

II. UKLÁDÁ
Mgr. B. Černovskému - zástupci starostky městské části předložit Změny rozpočtu k 30. 4. 2010 - DODATEK ke schválení a k informaci na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 19. 5. 2010

Tisk Export článku do PDF